Chatham Albatross

(Thalassarche eremita)

Chatham Island, New Zealand    November

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chaham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chaham Albatross Chatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremita Chatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross  Thalassarche eremitaChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham Albatross Chatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014

Chatham AlbatrossChatham Island, N.Z.  Nov. 2014