Elf Owl

(Micrathene whitneyi)

Pima Co., AZ    April

Elf Owl Pima Co., AZ   April 2010

Elf Owl Pima Co., AZ   April 2010

Elf Owl Pima Co., AZ   April 2010

Pima Co., AZ    May

Elf Owl Pima Co., AZ   May 2009

Elf Owl Pima Co., AZ    May 2011

Riverside Co., CA    May

Elf Owl Riverside Co., CA    May 2011