Norway

Spitsbergen, Svalbard
Longyearbyen

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

World War II German Canon

Nazi Cannon Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Coal Dock Loading Crane

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Coal Mine

Coal Mine Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Spitsbergen Island Svalbard, Norway June 2008

Hornsund Fiord

Hornsund Fiord-Spitsbergen Island Svalbard, Norway June 2008

Hornsund Fiord-Spitsbergen Island Svalbard, Norway June 2008

Hornsund Fiord-Spitsbergen Island Svalbard, Norway June 2008

Edgeoya Island

Edgeoya Island-Svalbard, Norway June 2008

Edgeoya Island-Svalbard, Norway June 2008

Edgeoya Island-Svalbard, Norway June 2008

Svalbard, Norway June 2008

Svalbard, Norway June 2008

Edgeoya Island-Svalbard, Norway June 2008

Edgeoya Island-Svalbard, Norway June 2008

Svalbard, Norway June 2008

Svalbard, Norway June 2008

Spitsbergen Island Svalbard, Norway July 2008

Spitsbergen Island Svalbard, Norway July 2008

Spitsbergen Island-Svalbard, Norway July 2008

Spitsbergen Island-Svalbard, Norway July 2008

Spitsbergen Island-Svalbard, Norway July 2008

Spitsbergen Island-Svalbard, Norway July 2008

Spitsbergen Island-Svalbard, Norway July 2008

Old Gravesites

Graves Spitsbergen Island-Svalbard, Norway July 2008

Svalbard, Norway July 2008

Polar Bear Tracks

Polar Bear Tracks Svalbard, Norway July 2008

Svalbard, Norway July 2008

IMG_0528

Svalbard, Norway July 2008

Svalbard, Norway July 2008

Spitsbergen Island-Svalbard, Norway July 2008

14th of July Glacier

14th of July Glacier Spitsberger Island-Svalbard, Norway July 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Longyearbyen-Svalbard, Norway June 2008

Svalbard, Norway June 2008

Edge of Pack Ice

Edge of pack ice Svalbard, Norway June 2008

Edgeoya Island-Svalbard, Norway June 2008

Svalbard, Norway June 2008

Svalbard, Norway June 2008

Svalbard, Norway July 2008

Svalbard, Norway July 2008

Svalbard, Norway July 2008