Ringed Kingfisher

(Megaceryle torquata)

Jalisco, Mexico    April

Ringed KingfisherJalisco, Mexico April 2015

Ringed KingfisherJalisco, Mexico April 2015

Ringed KingfisherJalisco, Mexico April 2015

Tamaulipas, Mexico    December

Ringed Kingfisher male Tamaulipas, Mexico December 2004

Ringed Kingfisher male Tamaulipas, Mexico December 2004Hato Pinero, Venezuela    February

Ringed Kingfisher Hato Pinero, Venezuela February 2009

Chiapas, Mexico   March