White-eyed Vireo

(Vireo griseus)

Scioto Co., OH    April

White-eyed Vireo Scioto Co., OH   April 2010