Bald Eagle

Haliaeetus leucocephalus

Olympic National Park, WA   October

Colusa Co., CA   November

L.A. Co., CA    October

Bald Eage-juvenile L.A. Co., CA October 2008

Bald Eage-juvenile L.A. Co., CA October 2008

Yellowstone N.P., WY    February

Bald Eagle Yellowstone National Park, WY February 2010

Homer, AK    March

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Bald Eagle Homer, AK March 2011

Delta, B.C., Canada    February

Bald Eagle Delta, B.C., Canada Feb. 2013

Bald Eagle Delta, B.C., Canada Feb. 2013

Riverside Co., CA    December

Bald Eagle juvenileRiverside Co., CA December 2015

Bald Eagle juvenile Riverside Co., CA December 2015