Chatham Island Pied Oystercatcher

(Haematopus chathamensis)

Chatham Island, New Zealand    November

Chatham Island Pied Oystercatcher Chatham Island, N.Z.   Nov. 2014