Common Goldeneye

Bucephala clangula

Anchorage, AK    March

Common Goldeneye Anchorage, AK March 2014

Common Goldeneye Anchorage, AK March 2014

Common Goldeneye Anchorage, AK March 2014

Common Goldeneye Anchorage, AK March 2014

Common Goldeneye Anchorage, AK March 2014

Common Goldeneye Anchorage, AK March 2014

Common Goldeneye Anchorage, AK March 2014

Anchorage, AK    April

Common Goldeneye Anchorage, AK April 2014

Common Goldeneye Anchorage, AK April 2014

Common Goldeneye Anchorage, AK April 2014

Common Goldeneye Anchorage, AK April 2014

Ontario, Canada    February

Common GoldeneyeOntario, Canada February 2009 Common Goldeneye Ontario, Canada February 2009

Washoe Co., NV    March

Common Goldeneye female Washoe Co., NV March 2009

L.A. Co., CA    December

Common Goldeneye male L.A. Co., CA December 2008

Common Goldeneye male L.A. Co., CA December 2008

Whatcom Co., WA   March