Laysan Albatross

Phoebastria immutabilis
Kauai, HA   January

Ventura Co., CA    August

Laysan AlbatrossVentura Co., CA August 2015 Laysan AlbatrossVentura Co., CA August 2015 Laysan AlbatrossVentura Co., CA August 2015

Midway Atoll    March

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross chick Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Eastern Island/Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Eastern Island/Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Eastern Island/Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan_Albatross_MG_1310

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Edge of runway Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Raft of Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Atoll, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Island, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Island, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Island, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Island, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Island, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Island, HA March 2010

Laysan Albatross Midway Island, HA March 2010