Least Tern

(Sternula antillarum)

Orange Co., CA   May

L.A. Co., CA    July

Ventura Co., CA    June

Least Tern Ventura Co., CA June 2009

Least Tern Ventura Co., CA June 2009

Least Tern eggs Ventura Co., CA June 2009

Least Tern Ventura Co., CA June 2009

Least Tern adult breeding Ventura Co., CA June 2009

Least Tern adult breeding Ventura Co., CA June 2009

L.A. Co., CA    August

Least Tern juvenile L.A. Co., CA August 2007

Least Tern juvenile L.A. Co., CA Aug. 2016

Lee Co., FL    April

Least Tern Lee Co., FL April 2011