Red Fox

(Vulpes vulpes)

Yellowstone N.P., WY    February

Red Fox Yellowstone National Park, WY February 2010

Red Fox Yellowstone National Park, WY February 2010

Red Fox Yellowstone National Park, WY February 2010

Red Fox Yellowstone National Park, WY February 2010

Newfoundland, Canada    August

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

Red Fox Newfoundland, Canada August 2011

L.A. Co., CA    June

Red Fox L.A. Co., CA June 2016

Nome, AK    June

Notsuke Peninsula, Hokkaido, Japan   February