Steller Sea Lion

(Eumetopias jubatus)

Florence, OR    May

Steller Sea LionFlorence, OR May 2015

Steller Sea LionFlorence, OR May 2015

Steller's Sea Lion Florence, OR May 2015

Ventura Co., CA    February

Steller Sea Lion Ventura Co., CA Feb. 2015

Kenai Fjords N.P., AK    September

Steller's Sea Lion (Eumetopias jubatus) Kenai Fjords N.P., AK Sept. 2012

Steller's Sea Lion (Eumetopias jubatus) Kenai Fjords N.P., AK Sept. 2012

Steller's Sea Lion (Eumetopias jubatus) Kenai Fjords N.P., AK Sept. 2012

Steller's Sea Lion (Eumetopias jubatus) Kenai Fjords N.P., AK Sept. 2012

Island Co., WA   July