Mandarin Duck

(Aix galericulata)

L.A. Co., CA    October

Mandarin Duck male L.A. Co., CA   October 2009

Mandarin Duck female L.A. Co., CA   October 2009

Mandarin Duck female L.A. Co., CA   October 2009

L.A. Co., CA    June

Mandarin Duck female L.A. Co., CA   June 2004

L.A. Co., CA    January

Mandarin Duck L.A. Co., CA    Jan. 2012

Mandarin Duck L.A. Co., CA    Jan. 2012

Mandarin Duck L.A. Co., CA   January 2007

L.A. Co., CA    February

Mandarin Duck male L.A. Co., CA   February 2007