Northern Cardinal

Cardinalis cardinalis
Starr Co., TX    March

Northern CardinalStarr Co., TX March 2015

Northern CardinalStarr Co., TX March 2015

Northern CardinalStarr Co., TX March 2015

Northern CardinalStarr Co., TX March 2015

Northern Cardinal Starr Co., TX March 2015

Hidalgo Co., TX    February

Northern Cardinal Hidalgo Co., TX Feb. 2014

Northern Cardinal Hidalgo Co., TX Feb. 2014

Northern Cardinal Hidalgo Co., TX Feb. 2014

Northern Cardinal Hidalgo Co., TX Feb. 2014

Northern Cardinal Hidalgo Co., TX Feb. 2014

Northern Cardinal Hidalgo Co., TX Feb. 2014

Northern Cardinal Hidalgo Co., TX Feb. 2014

Hidalgo Co., TX    November

Northern Cardinal-male Hidalgo Co., TX November 2008

Northern Cardinal Hidalgo Co., TX November 2008

Northern Cardinal-female HIdalgo Co., TX November 2008

Starr Co., TX    April

Northern Cardinal male Starr Co., TX April 2012

Northern Cardinal female Starr Co., TX April 2012

Northern Cardinal male Starr Co., TX April 2012

Northern Cardinal male Starr Co., TX April 2012

Northern Cardinal male Starr Co., TX April 2012

Northern Cardinal female Starr Co., TX April 2012

Northern Cardinal male Starr Co., TX April 2012

Northern Cardinal male Starr Co., TX April 2012

Santa Cruz Co., AZ    April

Northern Cardinal female Santa Cruz Co., AZ April 2010

Northern Cardinal male Santa Cruz Co., AZ April 2010

Northern Cardinal male Santa Cruz Co., AZ April 2010

Santa Cruz Co., AZ    September

Northern Cardinal juvenile male Santa Cruz Co., AZ September 2007

Pima Co., AZ    May

Northern Cardinal Pima Co., AZ May 2011

Northern Cardinal Pima Co., AZ May 2011

Northern Cardinal Pima Co., AZ May 2011

Northern Cardinal Pima Co., AZ May 2011

Northern Cardinal Pima Co., AZ May 2011

Hidalgo Co., TX    April

Northern Cardinal male Hidalgo Co., TX April 2012

Northern Cardinal male Hidalgo Co., TX April 2012

Northern Cardinal male Hidalgo Co., TX April 2012