Red-rumped Swallow

(Hirundo daurica)

Chiang Mai, Thailand    October
Red-rumped Swallow Thailand   October 2015