European Stonechat

(Saxicola rubicola)

Thailand    February

Thailand Feb. 2012

Thailand Feb. 2012

Thailand Feb. 2012