Tufted Tit-Tyrant

(Anairetes parulus)

Ushuaia, Argentina    November

Tufted Tit-tyrant Ushuaia, Argentina Nov. 2010

Tufted Tit-tyrant Ushuaia, Argentina Nov. 2010