White-eyed Vireo

(Vireo griseus)

Nuevo Leon, Mexico   May

Leon Co., TX   April

Scioto Co., OH    April

White-eyed Vireo Scioto Co., OH April 2010